Ünsüz türemesi nedir?

Kelime içinde veya başında bir ünsüzün eklenmesi

Cümle içinde kullanımı

ırak, yırak